Rezana građa svih vrsta i namjena.

Vlastita proizvodnja i vlastiti materijali: